Digitalna transformacija podjetja.
Kaj je in zakaj jo potrebujete?

Pogosto je zmotno razmišljanje, da je digitalizacija poslovanja enaka digitalni transformaciji podjetja. Digitalizacija poslovanja je le prvi korak na poti v digitalno transformacijo, ki je nekaj, brez česar podjetja v prihodnosti ne bodo več preživela. Bi bilo vaše podjetje danes konkurenčno če bi delovalo tako kot pred 50 leti? Razvoj dandanes je bliskovit in napredek v nekaj letih je večji, kot včasih v več desetletjih.

Še bolj pa je digitalna transformacija pomembna z vidika usmerjenosti v kupca in uporabniške izkušnje. Kupci ter trgi se digitalizirajo in stranke pričakujejo personalizirano izkušnjo, ki bo čim bolj preprosta, hitra in prijazna. Za zadovoljevanje te potrebe, more podjetje poznati svoje kupce, analizirati njihovo obnašanje ter te podatke integrirati v poslovanje, svoje (digitalizirane) procese ter organizacijo podjetja.

Enkrat digitalno, vedno digitalno!

Z javnim razpisom P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP želi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo spodbuditi podjetja, da se podajo na zahtevno, a nujno pot digitalne transformacije. V ta namen lahko podjetja pridobijo od 30.000€ do 100.000€ subvencij za kritje do 60% upravičenih stroškov.

Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja:

  • za prehod na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • za investicije za namene digitalne preobrazbe v proizvodnji in poslovanju,
  • za izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
  • za spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
  • za uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in prodajnih verigah,
  • za dvig upravljavskih kapacitet,
  • za vpeljavo digitalnih poslovnih modelov,
  • za povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Razpis je namenjen tako popolnoma ne digitaliziranim podjetjem, kjer se primarno v poslovno okolje vpelje digitalizacija in visoko digitaliziranim podjetjem, kjer se na podlagi ocene digitalne zrelosti vpeljujejo dodatni postopki in moduli za dosego stopnje digitalne preoblikovanosti oziroma optimiziranosti.

Stopite v stik z nami

Vas zanima več?

Stopite v stik z nami in se pridružite podjetjem, ki z nami že hodijo po poteh digitalne transformacije.