29. 7. 2021

V grobem lahko rečemo, da med podjetji obstajajo velike razlike glede na stopnjo digitalizacije, ki je vpeljana v podjetju. Nekatera podjetja imajo poslovanje in proizvodnjo že skoraj popolnoma avtomatizirano in digitalizirano, medtem ko je v marsikaterem podjetju še vedno Excel eno od glavnih vsakodnevnih orodij.

Prva podjetja iz zgornjega primera so z digitalizacijo dodobra seznanjena in navadno zelo dobro poznajo tudi razpise in možnosti sofinanciranja, ki jih le-ti nudijo. Ta podjetja so sedaj že v zaključni fazi priprave razpisne dokumentacije in s kar nekaj takšnimi v našem podjetju sodelujemo že dalj časa.

V tem sestavku se bomo posvetili ostalim, tistim ki se na pot digitalizacije poslovanja šele podajajo ali menijo, da za to nimajo dovolj časa ali sredstev.

Trenutno sta odprta dva pomembna razpisa, ki se lahko delno pokrivata in se ne izključujeta. To pomeni, da se podjetje lahko prijavi na oba, le enake investicije se ne morejo financirati iz obeh razpisov – torej dvakrat.

Prvi je razpis Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Na tem razpisu lahko podjetja pridobijo od 30.000€ do 100.000€ subvencij za kritje do 60% upravičenih stroškov.

Drugi je javni razpis SPIRIT Slovenija za sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v višini 70 % in znesku subvencije do 30.000 €.


Razpis digitalna transformacija

Več informacij o tem razpisu lahko najdete na spletni strani https://digitalizacijapodjetja.si/digitalna-transformacija-podjetja.

Digitalna transformacije je zelo širok pojem, a najbolj preprosto lahko rečemo, da je za podjetja z nižjo stopnjo digitalizacije zanimiv ker lahko dobijo do 100.000€ subvencij za investicije, ki jih načrtujete ali ste jih že izvedli v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Kot primer upravičenih stroškov, za katere lahko koristite subvencijo lahko navedemo:

  • nakup strojne opreme: strežniki, NAS-i, računalniki, monitorji, IOT naprave, različni čitalci, ...
  • nakup programske opreme: stroški nakupa programov in licenc (ERP, MS Office, CRM, HRM, računovodski programi, avtomatizacija in robotizacija proizvodnje, skladiščno poslovanje, ...)
  • stroški najemanja zunanjih strokovnjakov za programiranje, različna digitalna usposabljanja, stroški strokovnjaka za digitalno transformacijo, stroški za pregled in opremo za kibernetsko varnost in še več
  • stroški plač 2 zaposlenih v podjetju, ki skupaj z zunanjimi izvajalci vodita in skrbita za projekt digitalne transformacije podjetja

Seveda to ni vse, saj je za celoten pregled možnosti sofinanciranja potrebno pregledati podjetje in pripraviti načrt digitalne transformacije. Osnovni pregled in svetovanje v našem podjetju opravimo brezplačno.

Rok za oddajo vloge je 1.9.2021 do 14. ure, dokumentacija za prijavo na razpis pa obsežna, zato ne odlašajte in nas kontaktirajte čim prej za več informacij.


Razpis za E-poslovanje

Več informacij o tem razpisu lahko najdete na spletni strani https://digitalizacijapodjetja.si/e-poslovanje

Pri tem razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva za investicije, ki jih načrtujete od 1. 11. 2021 do 30. 8. 2022 za naslednje aktivnosti:

  • uvedba elektronska izmenjava med partnerji (optimizacija in avtomatizacija poslovanja med partnerji)
  • digitalizacija nastopov na sejmih (virtual showroom, interaktivne predstavitve izdelkov)
  • izdelava ali nadgradnja spletne strani za prodajo na tujih trgih
  • izdelava ali optimizacija spletne trgovine za prodajo končnim kupcem ali B2B oziroma B4B prodajo
  • izdelava produktno-prodajnih videov za predstavitev podjetja in izdelkov
  • krepitev digitalnih kompetenc, različna usposabljanja za zaposlene in zunanje sodelavce

Pri tem razpisu morate izbrati izvajalca z referencami na področju spletišč, kompetenc in elektronskega poslovanja, izvajalci pa lahko storitve po tem razpisu izvajamo za največ 10 podjetij. V primeru, da imate več kot 25 % prometa v tujini zagotavljamo 99 % uspeh na razpisu.

V našem podjetju imamo trenutno prosta še 3 mesta za izvedbo razpisa za e-poslovanje!

Za enkrat velja, da ta razpis letos poteka zadnjič. Rok za oddajo vlog je do 1.10.2021, zato ne odlašajte in nas kontaktirajte čimprej, če želite več informacij.

V podjetju 8000plus vam uredimo vso potrebno dokumentacijo in prijavo na razpis ter vam zagotavljamo doseganje najvišjih možnih točk.

Za podrobnejšo predstavitev in več informacij smo Vam na voljo na telefonski številki +386 31 782 321 ali na elektronskem naslovu: tomi@8000plus.si ali na spletnem mestu Centra za digitalizacijo podjetij.


Kaj pomenijo razpisi za digitalizacijo podjetja v praksi?