8. 9. 2021

E-POSLOVANJE V PRAKSI

V septembru se zaključuje letošnji javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«. Razpis, ki se letos odvija zadnjič, podjetjem ponuja številne možnosti vzpostavitve ali nadgraditve elektronskega poslovanja. Le-to, lahko odločno vpliva na optimizacijo poslovanja, znižanje stroškov in obremenitve kadrov ter pripomore pri pridobivanju novih kupcev.

 

V okviru razpisa za vzpostavitev oziroma nadgradnjo e-poslovanja boste nepovratna sredstva v višini do 30.000,00 € lahko črpali za:

  • ureditev elektronske izmenjave podatkov med partnerji (brezpapirno poslovanje)
  • digitalizacijo nastopov na sejmih (virtualni showroom)
  • izdelavo spletne strani za tuje trge
  • izdelavo spletne trgovine
  • izdelavo produktno-prodajnega videa
  • krepitev kompetenc – usposabljanja

 

Prvi korak – izbira kompetentnega zunanjega izvajalca

Za uvedbo e-poslovanja mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja. Pri izbiri morate paziti, da je zunanji izvajalec kompetenten in da ima na tem področju primerne reference. To je pomembno, saj pri ocenjevanju vloge, za pridobitev točke štejejo tudi reference izvajalca. Seveda mora biti izvajalec sposoben zagotoviti nemoteno delovanje e-poslovanja tudi po zaključku razpisa.

V podjetju 8000plus d.o.o. smo izvedli že 8 projektov vpeljave elektronskega poslovanja ter več kot 50 projektov sofinanciranih preko različnih razpisov in vavčerjev. S temi projekti dosegamo najvišje število točk pri referencah.

Kot izbran izvajalec, bomo izvedli analize obstoječega stanja ter vam svetovali kateri ukrepi bi bili najbolj primerni za vaše podjetje.

 

Kaj ti ukrepi pomenijo za podjetja v praksi?

 

Prvi ukrep je elektronska izmenjava podatkov med partnerji. Pri tem ukrepu podjetje vzpostavi e-poslovanje s svojimi partnerji oz. brezpapirno poslovanje. V praksi to pomeni, da poslovanje s kupci poteka preko spletnega portala (B«C, B«B, B2B), ki podpira elektronsko izmenjavo dokumentov. Če doslej vaši in partnerjevi računalniški sistemi (ERP-i) niso bili povezani ali kompatibilni, bomo preko portala ali brez, poskrbeli za povezavo. S partnerji si boste tako izmenjevali cenike, usklajevali dogovorjene cenike, popuste, akcije, spremljali naročila kupcev, predračune, evidenco vplačil in še marsikaj. Tako bo v marsikaterem podjetju naenkrat odpadlo zamudno prepisovanje naročilnic in dobavnic iz kupčevega obrazca v lasten sistem. Cenike ne bo več potrebno pripravljati in pošiljati vsakemu kupcu posebej, saj bo vsak kupec videl njegov lasten cenik in dogovorjene pogoje vedno na portalu. Pri spletnih trgovinah se bodo podatki sami uvozili iz baze dobavitelja in še marsikaj. S spletnim portalom in elektronsko izmenjavo, bo poslovanje resnično potekalo brezpapirno, hitreje in ceneje. Zamenjava papirnatih dokumentov z elektronskimi bo vplivala na številne računovodske naloge, izločila možnost človeške napake in olajšala revizijo poslovanja ter vplivala na snovno in energetsko učinkovitost ter tako prinesla trajnosten pozitiven vpliv na okolje.

 

Predstavitve, virtualni sejmi in prodaja na tujih trgih

 

V okolju, kjer se vedno bolj omejuje javno življenje in dogodke, so zelo na udaru sejmi. Ti za marsikatero podjetje pomenijo enega izmed glavnih načinov promocije, predvsem med strokovnimi javnostmi. Ukrep za digitalizacijo nastopov na sejmih podjetjem omogoča, da pripravijo svoj virtualni nastop (virtualni showroom) in se udeležijo spletnih sejmov, ki so vse bolj popularni. Eden največjih sejmov na svetu, kitajski uvozno-izvozni sejem (Canton fair) bo oktobra potekal že tretjič v okrnjeni sestavi fizično in predvsem virtualno preko spleta.

 

Verjetno skoraj ni podjetja, ki nebi želelo poslovati in prodajati na tuje trge. V tem razpisu sta na voljo dva ukrepa in sicer lahko pridobite sredstva za izdelavo spletne strani za tuje trge (v tujem jeziku) ter za izdelavo spletne trgovine. Ker dandanes skoraj ni več promocije brez videa, pa lahko sredstva dobite tudi za izdelavo produktno-prodajnega videa.

 

Krepitev digitalnih kompetenc – usposabljanja

Kot izbran izvajalec, bomo vas in vaše zaposlene seveda tudi primerno izobrazili in izvedli usposabljanja za krepitev kompetenc, s katerimi boste lahko izvedene ukrepe dobro vpeljali in uporabljali tudi v vsakodnevni praksi.

 

Razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja je v preteklih letih mnogim podjetjem pomagal pri olajšanju in optimizaciji poslovanja, žal pa se z letošnjim razpisom, le-ta zaključuje. Zato morajo podjetja, ki bi še želela ujeti ta vlak, pohiteti.

 

Za podrobnejšo predstavitev in več informacij smo Vam na voljo na telefonski številki +386 31 782 321 ali na elektronskem naslovu: tomi@8000plus.si oziroma na spletnem mestu Centra za digitalizacijo podjetij.

 


E-poslovanje v praksi